คำถาม

อะไรที่ทำให้แอปเปิล Pink Lady® เป็นแอปเปิล Pink Lady® ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่
กว่า
แอปเปิลเหล่านี้จะเติบโต แอปเปิลเหล่านี้ปลูกที่ไหน
คุณสามารถหาคำตอบของคำถามที่พบบ่อย
ได้ด้านล่าง